×

Swemac är en av Sveriges ledande leverantör av ortopediska implantat och instrument. Vi utvecklar och tillverkar själva flertalet implantatsystem för höft- och övre extremitetskirurgi och tillhandahåller även som distributör en mycket bred lösningsportfölj från bl.a. Acumed, Orthofix, Integra och Königsee.

Innovativa lösningar, minimala kirurgiska ingrepp och stabil fixation är våra ledstjärnor. Vårt mål är att hjälpa patienten att återfå sin självständighet så snabbt som möjligt.

Våra lösningar innehåller en lång rad innovationer för frakturfixation, osteotomier och proteser - allt ifrån anatomiska plattor till ultralätta externfixationsprodukter och unika ledproteslösningar.

Resursbibliotek

I vårt resurbibliotek har vi samlat alla våra broschyrer, operationsmanualer och bruksanvisningar.

Resursbibliotek

hansson pin

Hansson Pin

Hansson Pin är ett internfixationssystem för lårbenshalsfrakturer och höftledsfysiolyser som har utvecklats för att minimera det kirurgiska ingreppet och ge patienten en säker och stabil fixation med minskad risk för komplikationer.

Swemac THF Twin Hook

Hansson Twin Hook
med Twin Hook Locking Plate

Hansson Twin Hook är ett väl beprövat system för behandling av trokantära höftfrakturer.

Swemac THF Twin Hook

Hansson Twin Hook
with Swemac Hip Plate

Hansson Twin Hook är ett väl beprövat system för behandling av trokantära höftfrakturer. Twin Hook är kompatibel med Swemac CHS, Twin Hook Locking Plate och Medoff Sliding Plate.

motec wrist

Motec Wrist Joint Prosthesis

Motec Wrist Joint Prosthesis har utvecklats för patienter med höga krav på en stark, stabil, rörlig och smärtfri handled där risk för luxation, lossning och osteolys minimerats.

hansson Pinloc

Hansson Pinloc

Hansson Pinloc är en vidareutveckling av Hansson Pin. Systemet har utvecklats för att genom ökad stabilitet lösa de problem med rörelser och förskjutningar som ofta förekommer vid internfixation.

medoff

Medoff Sliding Plate

Medoff Sliding Plate är ett unikt och välbeprövat system för instabila trokantära och subtrokantära höftfrakturer med oöverträffade kliniska resultat.

euloc

Euloc Fixation system

Euloc Fixation system är en enkel och minimalinvasiv lösning för behandling av dislocerade radius- och ulnafrakturer.

dynaloc solid

Dynaloc Solid

Dynaloc Solid har utvecklats för att genom ökad stabilitet lösa de problem med rörelser och förskjutningar som ofta förekommer vid internfixation. Systemet har mycket gemensamt med Hansson Pinloc och riktar sig till kirurger som föredrar skruvfixation.

chs

Swemac CHS

Swemac Compression Hip Screw System är en enkel och lättanvänd lösning för höftfrakturer. Systemet är kompatibelt med Swemac Twinhhok som ger optimal fixation i lårbenshuvudet.

doxpal

Doxpal

Doxpal är en lättanvänd, självhållande sårhake för engångsbruk. Doxpal underlättar kirurgens vardag genom att den ökar åtkomsten i operationssåret, underlättar repositionering och minskar stråldosen vid genomlysning.

Distributorships in Scandinavia

We are the proud supplier of products from these companies. For updated product information please visit the website of the company you are interested in.

Proud distributor of Exactech products

Products from Exactech

We are the proud supplier of products from Exactech. For updated product information. Please visit Exactech's website.

Proud distributor of Königsee products

Products from Königsee

We are the proud supplier of products from Königsee. For updated product information. Please visit Königsee's website.

Proud supplier of Acumed products

Products from Acumed

We are the proud supplier of products from Acumed. For updated product information. Please visit Acumed's website.

Proud distributor of Orthofix products

Products from Orthofix

We are the proud supplier of products from Orthofix. For updated product information. Please visit Orthofix's website.

Proud distributor of Integra products

Products from Integra

We are the proud supplier of products from Integra LifeSciences. For updated product information. Please visit Integra's website.

Proud distributor of Osteomed products

Products from Osteomed

We are the proud supplier of products from Osteomed. For updated product information. Please visit Osteomed's website.