×

Innovative løsninger, minimalt kirurgiskt traume samt en stabil og sikker fiksasjon er ledestjernen i utviklingen av våre produkter som hjelper pasienten å få tilbake sin uavhengighet raskere.

Vår hånd og hånleddsløsning tilbyr en bred portefølje av innovative produkter for frakturfiksasjon, osteotomier og utskifting av ledd – fra anatomiskt forbøyde plater til lette eksternfiksasjoner og unike løsninger for bytte av ledd.

Kontakt oss direkte

Bibliotek

Leter du etter produktmaterial som operasjonsbeskrivelse og liknende, besøk vårt bibliotek.

Bibliotek

hansson pin

Hansson Pin

The Hanson Pin (LIH) er utviklet for å minimere kirurgisk traume for pasienten og for å gi en sikker, stabil fiksasjon med redusert risk for komplikasjoner ved lårhalsbrudd.

Swemac THF Twin Hook

Hansson Twin Hook
with Twin Hook Locking Plate

The Hansson Twin Hook Hip Fracture System er et utprøvd konsept for behandling av trokantære hoftefrakturer.

Swemac THF Twin Hook

Hansson Twin Hook
with Swemac Hip Plate

The Hansson Twin Hook Hip Fracture System er et utprøvd konsept for behandling av trokantære hoftefrakturer. Utviklingen baserer seg på den lange og suksessrike oppfølging med Hansson Pin Systemet.

motec wrist

Motec Wrist

Motec Håndleddsprotese er utviklet spesielt til krevende pasienter for å gi et sterkt, stabilt, mobilt og smertefritt håndledd og på samme tid hindre luksasjon, løsning og osteolyse.

hansson Pinloc

Hansson Pinloc

The Hansson Pinloc System er en evolusjon av Hansson Pin Systemet. Det er utviklet for å hindre de problemen feilstilling av frakturer kan gi med interfiksasjon og fortsatt beholde de samme muligheter LIH gir.

medoff

Medoff Sliding Plate

The Medoff Sliding Plate (glideplate) er et vel utprøvd system for ustabile og subtrokantære hoftefrakturer.

euloc

Euloc Fixation system

Euloc er et minimalt invasivt system for å behandle feilstilte fraturer i radius og ulna der det er moderat knusning.

dynaloc solid

Dynaloc Solid

The Dynaloc Femoral Neck Fracture System er et nytt konsept i behandling av lårhalsbrudd. Det er utviklet for å hindre de problem som kan oppstå ved feilstilling av fraktur med internfiksajon.

chs

Swemac CHS

Swemac CHS en enkel og lett løsning for alle kirurger som behandler hoftebrudd.

doxpal

Doxpal Retractor

Doxpal er utviklet av kirurger, for kirurger. Doxpal er en selvholdende, sterilpakket engangshake, som gir lett kirurgisk tilgang.

Distributorships in Scandinavia

We are the proud supplier of products from these companies. For updated product information please visit the website of the company you are interested in.

Proud distributor of Exactech products

Products from Exactech

We are the proud supplier of products from Exactech. For updated product information. Please visit Exactech's website.

Proud distributor of Königsee products

Products from Königsee

We are the proud supplier of products from Königsee. For updated product information. Please visit Königsee's website.

Proud supplier of Acumed products

Products from Acumed

We are the proud supplier of products from Acumed. For updated product information. Please visit Acumed's website.

Proud distributor of Orthofix products

Products from Orthofix

We are the proud supplier of products from Orthofix. For updated product information. Please visit Orthofix's website.

Proud distributor of Integra products

Products from Integra

We are the proud supplier of products from Integra LifeSciences. For updated product information. Please visit Integra's website.

Proud distributor of Osteomed products

Products from Osteomed

We are the proud supplier of products from Osteomed. For updated product information. Please visit Osteomed's website.